Rautatieläisenkatu 6 00520 Helsinki  l  toimisto@luotsiliitto.fi

HISTORIIKKI

LUOTSILIITTO-LOTSFÖRBUNDET ry on suomalaisten luotsien ja luotsinvälittäjien ammattijärjestö, jonka tarkoitus on valvoa jäsenistönsä ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja, sekä edistää merenkulun turvallisuutta ja joustavuutta.

Yhdistys perustettiin vuonna 1918 Finlands Lots- och Fyrpersonalförening - Suomen luotsi- ja Majakkahenkilökunnanyhdistys nimisenä, jolloin alkoi sääntöehdotusten laadinta. Tämä perustava kokous johti ensimmäisen varsinaisen luotsiliiton lainmukaiseen perustamiseen. Liitto merkittiin tällä nimellä yhdistysrekisteriin tammikuun 16. päivänä 1920.

Liitto pyrki perustamisensa jälkeen ripeästi muodostamaan alaosastoja, kuten termi ensimmäisissä säännöissä kuuluu. Vuonna 1920 Luotsi- ja Majakkahenkilökunnan yhdistykseen oli liittynyt seitsemän paikallisosastoa, joiden yhteisjäsenmäärä oli 596 jäsentä. Nykyään Luotsiliitossa on jäseniä noin 160, joista luotseja noin 150. Jäsenmäärä on pienentynyt viime vuosina luotsien määrän vähetessä Suomessa.

Yhdistyksen perusajatuksena on jo yli 90 vuoden ajan ollut meriturvallisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen. Suomalaiset luotsit tunnetaan alansa huippuammattilaisina sekä kotimaassa, että kansainvälisesti.
LUOTSILIITTO ry on Akavalaisen YTY ry:n sekä luotsien eurooppalaisen kattojärjestön, EMPA: n (European Maritime Pilots Association) jäsen.

HISTORIA KUVAT